තිරසර ලංකා

රජය විසින් 2017 වසර ආරම්භයේ දීම "තිරසාර යුගයක්" ශ්‍රී ලංකාවේ උදාකරන බව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබීය. එමෙන්ම 2017 වසර දුප්පත් කම පිටු දැකීමේ වසර ලෙස ද ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබීය. මෙය තිරසාර සංවර්ධන යුගය කරා ශ්‍රි ලංකාවෙ රැගෙන යාමේ පළමු පියවරයි. එය යතාර්ථයක් බවට පත් කරගැනීමේ වගකීමට රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් රජය, පුද්ගලික අංශය හා සිවිල් සමාජය විසින් උරදියයුතුව ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට වසර දහස් ගණනාවක් තිස්සේ තිරසාර ජීවන රටාවක් පවත්වාගෙන යාමට හැකි විය. එබැවින් එම දැනුම මත පදනම්ව නව තිරසාර සංවර්ධන මාවතට පිවිසීම සඳහා ඇති ඉඩකඩ විශාලය. ශ්‍රි ලංකාව තිරසාර සංවර්ධන යුගයක් කරා රැගෙන යාමේ දී රජය විසින් ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි ඉඩප්‍රස්ථා ගණනාවකි. තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක 17 ට අනුරූපව සෑම ක්ෂේත්‍රයකම සිදුවිය යුතු දේ බොහෝමය. මෙතෙක් කලක් සංවර්ධනයේ නාමයෙන් දියත් කළ විනාශකාරී ක්‍රියා යලි නිසි මඟ වෙත ගෙන ආයුතු වේ.