ජීවීන්ටත් සාධාරණ ඉඩක්

මූලික වගකීම

  • පරිසර
  • කෘෂිකර්ම
  • වැවිලි කර්මාන්ත
  • ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
  • තිරසාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ

ජෛව විවිධත්වය ජීව ලෝකයේ පදනමයි. පරිසරයේ සමතුලිතතාවය රැකගන්නේ ජෛව විවිධත්වය මගිනි. ජෛව විවිධත්වය වැඩිවන ප්‍රමාණයට පරිසර පද්ධතියේ ස්ථාවරභාවය ද වැඩිවේ. මෑත කාලීනව කෘෂිකර්මාන්තයේ දී රසායනික පොහොර සහ පලිබෝධනාශක ලෙස මහා පරිමාණයෙන් වසවිස මහපොලවට එකතුවීම නිසා සීඝ්‍රයෙන් මහපොලවේ ජෛවවිවිධත්වය නැතිවෙමින් තිබේ. වනාන්තර විනාශය, පස් සංරක්ෂණය නොකිරීම හා මිනිසා විසින් නිර්මාණය කළ දේශගුණික විපර්යාසය හේතු කොටගෙන ජෛව විශේෂ සීඝ්‍රයෙන් මහපොලවෙන් වඳවෙමින් තිබේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලෝකය හයවන මහා ජෛව හායනය අභියසට පැමිණ ඇති බවට විද්‍යාඥයෝ අනතුරු අඟවති. අවාසනාවකට මෙන් මෙය මිනිසා විසින්ම උදාකරගත් තත්ත්වයකි.

මෙම තත්ත්වයෙන් අත් මිදීමට නම් පරිසරයේ සමතුලිතතාව පවත්වාගැනීම සඳහා ඇහැට පෙනෙන නොපෙනෙන සකලවිධ ජීවීන්ගේ පැවැත්ම අත්‍යාවශ්‍ය බව තේරුම් ගැනීම අත්‍යාවශ්‍යවේ. එහිදී බුදුදහමේ කරනීය මෙත්ත සූත්‍රයේ සඳහන් පරිදි zමාතා යථා නියං පුත්තං - ආයුෂා ඒකපුත්ත මනුරක්කේ - ඒවම්පි සබ්බ භූතේසූ - මානසංභාවයේ අපරිමාණංZ, මවක් තම දිවිමෙන් සිය එකම පුතු රකිනා පරිදි සියළු සත්වයන් කෙරෙහි අප්‍රමාණ මෙත් සිත පැතිර වියයුතුය.